icon
FREE SHIPPING WITHIN USA FREE SHIPPING WITHIN USA

Sångskål Manipuri MPD#7

$410.00
Headphones on recommended
  • Size 8.1/4x3" (21x6.8cm)
  • Weight 28.67oz (812gr)
  • Fundamental Note: D#/Eb3 (Re#/Mib3)
  • Fundamental(Hz): 152-156
  • Overtone Note: A4 (La4)
  • Overtone(Hz): 444-452
  • Style: Manipuri
1700-talet
Tunnväggig Manipuri. Den här skålen har ett mycket lågt, jordande ljud. Vissa utövare kallar den här typen av skål för "shamanisk" på grund av mysteriet den avger att atmosfären en gång var en stroke. Denna skål är mycket nådd med balanserade övertoner, dess grundton låter väldigt hypnotisk. Mycket enkel spelare.
Frekvenser: 152-156hz (D#3+1hz). Monaural beats varierar Theta. 444-452hz (A4+12hz). Monaural beats intervall Alpha. 856-860hz (A5-20hz). Monaural beats varierar Theta. Andra frekvenser: 1368hz, 1959hz.
Inkluderar kompletterande sångskålskudde och slående/gnidande klubba R2