icon
FREE SHIPPING WITHIN USA FREE SHIPPING WITHIN USA

Sångskål Thadobati TF157

$340.00
Headphones on recommended
  • Size 6.1/2”x 3.1/4” (16.2x8.2cm)
  • Weight 28.3oz (804g)
  • Fundamental Note: F4 (Fa4)
  • Fundamental(Hz): 351-358
  • Overtone Note: B5 (Ti5)
  • Overtone(Hz): 1005-1018
  • Style: Thadobati
17-1700-talet
Medelstor Thadobati med slät vägg. Detta instrument avger ett tydligt gåtfullt ljud. Pulseringarna av grundtonen och första övertonen är något snabba. Men klangfärgen på denna Thado är överlag trevlig och avkopplande. Mycket unik ljudkaraktär!
 En utmärkt skål för utövare på alla nivåer. Idealiskt instrument för alla typer av träning. 
Frekvenser: 351-358Hz (F/F#4). Monaural beats varierar Theta. 1005-1018Hz (B5+17Hz). Monaural beats range Beta. 
Övriga frekvenser: 1888Hz, 2915Hz, 5348Hz.
Inkluderar kompletterande sångskålskudde, slående klubba S2 och gnidklubba R2.