icon
FREE SHIPPING WITHIN USA FREE SHIPPING WITHIN USA

Sångskål Thadobati TB153

$330.00
Headphones on recommended
  • Fundamental Note: B3 (Ti3)
  • Fundamental(Hz): 241-244
  • Overtone Note: E5 (Mi5)
  • Overtone(Hz): 675-679
  • Style: Thadobati
17-1700-talet
Medelstor Thadobati med ett mycket ihållande och gåtfullt ljud. Grundtonen är bara 2 Hz från konserttonen för ton B tredje oktav. En utmärkt skål för utövare på alla nivåer. Idealiskt instrument för alla typer av träning. Skålen spelar väldigt smidigt när kanten gnuggas med mockapinnen. 
Frekvenser: 241-244Hz (B3-2Hz). Monaural beats range Delta. 675-679 Hz (E/F5). Monaural beats varierar Theta. 
Övriga frekvenser: 1262Hz, 1974Hz, 2801Hz, 3360Hz, 3728Hz.
Inkluderar kompletterande sångskålskudde, slående klubba S2 och gnidklubba R2.