icon
FREE SHIPPING WITHIN USA FREE SHIPPING WITHIN USA

Rare Singing skål Mani MAD#3

$460.00
Headphones on recommended
  • Fundamental Note: D#/Eb5 (Re#/Mib5)
  • Fundamental(Hz): 635-639
  • Overtone(Hz): 1707
  • Style: Mani
17-18-talet
En extra tung och mycket tjock sällsynt Mani-skål.
Frekvenser: 635-639Hz (D#5+13Hz). Monaural beats range Delta. Övriga frekvenser: 1707, 3044Hz 
Inkluderar kompletterande sångskålskudde och slående/gnidande klubba S/R.