icon
FREE SHIPPING WITHIN USA FREE SHIPPING WITHIN USA

Piedestal sångskål PdC#1

$300.00
Headphones on recommended
  • Fundamental Note: C#/Db4 (Do#/Reb4)
  • Fundamental(Hz): 272-274
  • Overtone Note: F#/Gb5 (Fa#/Solb5)
  • Overtone(Hz): 724-728
  • Style: Thadobati
18-19-talet
Piedestalskål används vanligtvis för diagnostik och utrymmesrengöring eftersom den är mycket bekväm att hålla utan att dämpa instrumentets vibrationer. En annan egenskap som är typisk för Pidestal-skålarna, som hjälper till med rengöring och diagnostik - är den dominerande höga tonhöjden. Skålen du tittar på har allt. Klart, kallt balanserat ljud. Enkel spelare. Ett utmärkt instrument för alla typer av träning! Den här skålen är lika bra för nybörjare som erfarna utövare.
Frekvenser: 272-274hz (C#/Db4-5hz). Monaural beats range Delta. 724-728hz (F#/Gb5-10hz). Monaural beats varierar Theta. 1317-1320hz (E6+2hz). Monaural beats range Delta. Övriga frekvenser: 2011hz.
Inkluderar kompletterande sångskålskudde och slående/gnidande klubba R2