icon
FREE SHIPPING WITHIN USA FREE SHIPPING WITHIN USA

Hacking the Brain med The Sound of a Singing Bowl

$45.00
 Vetenskaplig artikel ladda ned PDF (25 sidor).
I den här artikeln får du lära dig om Himalayas sångskålars unika ljudegenskaper. Vi kommer att diskutera vad som skiljer ljudet av sångskålar från andra ljud och hur att lyssna på sångskålen kan påverka mentala, känslomässiga och fysiska tillstånd. Du kommer att förses med intressanta fakta om harmonins avtryck inom strukturen av ljud, dissonans och hjärnvågsindrivning. 
Författare: Guy Yair Beider