icon
FREE SHIPPING WITHIN USA FREE SHIPPING WITHIN USA

Antik sångskål Jambati JD#87

$1,690.00
Headphones on recommended
  • Fundamental Note: D#/Eb3 (Re#/Mib3)
  • Fundamental(Hz): 155-157
  • Overtone Note: D#/Eb4 (Re#/Mib4)
  • Overtone(Hz): 310-314
  • Style: Jambati
Bodhisattva sångskål
1700-talet
Detta instrument utstrålar med glädje en sådan fridfull röst av kärlek och livsfirande. Jag kallar denna skål Bodhisattva. Dess toner öppnar hjärtat och viskar i lyssnarens öron "fira livet".
Den dominerande frekvensen för grundtonen är ton D# (Re#) konserttonen för den tredje oktaven. Den första övertonen finns också i en konsertton, dess ton är D# (Re#) i den fjärde oktaven.
Denna skål är lika bra för nybörjare som erfarna utövare. Bra massageskål (M-4).
Spelar enkelt grundtonen med en vadderad ände av mocka på klubban eller överton när den gnuggas med träänden.
Frekvenser: 155-157hz (D#3 Concert pitch). Monaural beats range Delta. 310-314hz (D#4 Konsertpitch). Monaural beats varierar Theta. Andra frekvenser: 476hz, 935hz, 1494hz, 2163hz
Inkluderar kompletterande sångskålskudde, slående klubba S1 och gnidklubba R3.